Ne, oni se neintegrují. Británie, Německo... zkušenosti s migranty
středa, 23. května 2018

9_20180311_103834.jpg

Klika ovládající Evropskou unii určitě nepracuje pro občana. Ta klika ještě nemá svá jména v učebnicích, ale je to novodobý eurosocialismus a politická korektnost. V rámci multikulturního uspořádání Evropy ve skutečnosti jen utahuje šrouby a salámovou metodou ubírá a ubírá volnosti a svobody. Prý v našem zájmu,“ říká Václav Řehák, který se kvůli situaci kolem migrace vrátil z Velké Británie na Šumavu.

Německo stály problémy s migrací loni 21 miliard. Kriminalita stoupá. Podle průzkumů si našlo práci jen minimum migrantů, neučí se jazyk a podobně. Nezbývá než se napřímo zeptat, zda ještě stále Němce baví živit migranty a platit jejich výtržnosti?

Kriminalita stoupá. Němci jsou disciplinovaní, ale jít dobrovolně na porážku se již mnohým z nich přestává líbit. Pokud ale Německo nezmění sociální politiku, budou platit a platit a migranty legální i nelegální brát a dostávat. Nikdo se obyčejných Němců nebude ptát, zda to chtějí, zkrátka to zacálují a hotovo. Nesmyslné nařízení, že nesmíte osobně nic špatného drbanovi říct, je nebetyčná hloupost, která jen naštvává lidi. On může cokoliv a je mu to omluveno, vás za urážku nebožátka vyhodí z práce. I to, že do určité výše je trestná činnost – tedy drobné krádeže z jejich strany – tolerována. Nikoliv však, pokud to samé udělá rodilý Němec. Práci že našlo několik z nich? Tak to mi je ukažte. Byla jim nalezena práce. Ne že si ji oni nalezli. Jen co se naučí řeč, tak se prý integrují. Tak to nebude nikdy. Nenaučí se řeč. Nechtějí. A proč by to také dělali? K dispozici mají tlumočníky. Vzdělání mají slabé, až žalostné. Vědomosti triviální. Jistěže se naleznou výjimky, ale právě ty potvrzují pravidlo. Mnoho z nich nikdy nebude číst a psát. Neumějí to a nenaučí se to. Nepotřebují to. Oni potřebují mladé Němky, ale vlastně ne pouze mladé. Ach jo.

Situace se přitvrzuje. Evropská unie chce trestat státy, které nepřijímají migranty, množstvím financí, které z Bruselu dostanou. Jak bychom na to měli reagovat?

Důrazně sdělit těm, kteří se nad nás povyšují a toto nařizují, že takovým způsobem ne. To oni přijdou o trhy, to oni nebudou mít kam dodávat levné dotované potraviny, které by na Západě byly neprodejné. To oni přijdou o levnou pracovní sílu. Asi si vzpomenete, že francouzský prezident Macron teď před pár dny vyzval k tomu, aby byl omezen přístup na francouzský pracovní trh lidem z východní Evropy – tedy i lidem z České republiky. Oni nás mají stále za východní Evropu, netuší, že Evropa končí necelé dva tisíce kilometrů za Moskvou. My přijdeme o dotace, o možnosti je rozkrádat, o možnost s nimi manipulovat, o určitou míru korupce, která přerozdělování dotací doprovází. Mnoho lidí, kteří se přiživují na zpracování žádostí o dotace z Bruselu, přijde o místo. To je fakt, ale určitě si naleznou vhodnou práci, pokud jsou šikovní. Pokud ovšem někdo pouze parazituje na přerozdělování, bude trvat na tom, že nesmíme Bruselu odporovat, že bez něj by to nešlo.

Ale k oněm pokutám, které nás, neposlušné, prý čekají. Víte, že stovky lidí – bezdomovců ve Velké Británii – byly pokutovány a zavřeny, protože moc hlasitě spaly? Není to nesmysl, děje se to. Počet bezdomovců ve Spojeném království stoupl za poslední tři roky o sedmdesát tři procent, to je tedy síla. Zároveň se snaží Velká Británie vyeliminovat ruské zbohatlíky a polské instalatéry. Určitá forma pokuty je, že jsou teď bohatí Rusové přísněji posuzováni, než tomu bylo dříve. Že nejsou vítáni, jako tomu bylo dříve. Asi se Britům povede to, čeho chtějí dosáhnout, a Rusové odejdou. Putin jim nabídl návrat do Ruska za pro ně příznivých podmínek. A Poláci? Proč by měli být v zemi, kde přistěhovalec z bývalých kolonií je přijat vlídněji než oni, kteří platí Velké Británii daně. Velká Británie bude mít přesně, co chce. Ale zda vše vůbec přežije a jak dopadne, zůstává otázkou. Každý vidí, jak to dnes vypadá v Londýně a jak úžasně vede muslimský starosta Sadiq Khan Londýn. Skoro bych to přirovnal k oněm nešťastným sankcím, která uvalila Evropská unie na Rusko, ale nejhůře dopadly v konečném důsledku ony sankce právě na členské státy Evropské unie.

V čem tkví naše vyjednávací síla v Evropské unii? Máme držet s Visegrádskou čtyřkou? Jak dosáhnout většího vlivu při jednání osmadvacítky (popřípadě sedmadvacítky)?

Nastává stav, kdy Evropská unie již není schopna garantovat bezpečnost svých obyvatel, ale pouze svých politiků. A ti jako takoví absolutně neberou na zřetel, co se děje obyčejným lidem. Obávám se, že je tedy na občanovi, aby si poradil sám. Zásadní je, že dotace z Evropské unie zde nejsou proto, aby se občanovi žilo lépe. Každý vidí, kdo se z oněch dotací má dobře a jaký mají přínos.

Klika ovládající Evropskou unii určitě nepracuje pro občana. Ta klika ještě nemá svá jména v učebnicích, ale je to novodobý eurosocialismus a politická korektnost a v rámci multikulturního uspořádání Evropy ve skutečnosti jen utahuje šrouby a salámovou metodou ubírá a ubírá volnosti a svobody. Prý v našem zájmu. Ti stejní lidé nicméně trvají na tom, aby pracující dávali státu neskutečné odvody – také v zájmu občanů. Nutí lidi honit se za mamonem, nutí lidi zanedbávat svoje vlastní rodiny a děti. Kupodivu však pouze ty, kteří pracují a ony odvody státu produkují. Nabízí se nový model, kde rodina je přežitek, kde táta s mámou jsou v rámci genderové nádhery označeni za „to“ a za „to“, případně za „ono“ a „ono“, ale hlavně stejně.

Různé nové smlouvy pro Evropu přinášejí ve skutečnosti státům Evropské unie právo nerozhodovat o vlastní zemi. A dluhová past, do které nás i díky našim politikům Evropská unie zatáhla? Není ani namístě ještě něco s Evropskou unií domlouvat. Snad jen datum ukončení setrvání v Evropské unii.
Každopádně k Visegrádské čtyřce. Ano, je namístě se držet ve skupině Visegrádské čtyřky. Ale zda u členů Visegrádské čtyřky ve všem existuje dostatečný soulad zájmů a názorů, tak to bych si netroufal v dané chvíli říci. Kupodivu nás ale dost tmelí dohromady společné problémy, které nám, nehodným, odmítajícím nesmyslně spáchat společnou sebevraždu, nařizují nebo chtějí nařizovat komisaři Evropské unie.

Visegrádská čtyřka má lepší prostor pro manévrování, protože i když mají regiony Beneluxu nebo Skandinávie spolupráci budovanou delší dobu, lidé ze zemí Visegrádské čtyřky mají hlavně osobní zkušenosti s tím, kam vedlo socialistické hospodaření, a vidí, kam směřuje eurosocialismus na Západě. Například ona nechutnost s Karlem Marxem. To se Junckerovi hodně nepovedlo.

V minulém rozhovoru jste mi řekl, že v německých médiích „jsme darebáci, až zločinci. Nechceme brát nelegální migranty. Odmítáme páchat společnou Evropskou sebevraždu“ s tím, že tuto podstatu obalují do solidarity, povinností a dobré vůle. Změnilo se něco?

Ano, to jsem řekl, a jak vidíte, je to stále aktuální. Bohužel stále víc. Benešovy dekrety, které jsou teď přetřásány, bych ponechal stranou jen s poznámkou, že prezident Beneš v roce 1947 po jejich podpisu prohlásil, že se najdou čeští vlastenci, kteří se budou Němcům za jejich odsun omlouvat, že dekrety budou prohlašovány za neplatné. A že jeho dekrety se týkají potrestání vlastizrádců a mají trvalou platnost. Jinak k tomu, jak nás označují někteří politici a ještě více někteří moderátoři či reportéři v televizi v Německu, nemám co dodat. Pevně doufám, že se jim dostane multikulturního obohacení osobně a pochopí, proč se tomu tak úporně bráníme. Anebo nepochopí, ale aspoň jim to třeba přinese neotřelý kulturní zážitek a naplní je to tím, po čem prahnou a co nám chtějí připravit.

A jak Němci v tomto směru vnímají Maďary?

Nevím, nikdy jsem s Němci o Maďarech nemluvil. Ale bylo mi sděleno, že se Němci počali stěhovat do Maďarska. Opravdu nevím a nechci lhát nebo si vymýšlet. Nechci zde pouze tlumočit to, co se dozvěděli někde jinde jiní lidé.

S výročím konce druhé světové války se opět rozvířily protiruské nálady. Noční vlky provázeli protiruští aktivisté, mluví se o dehonestaci památky padlých vojáků Rudé armády. Jak tyto události vnímáte?

Zde není prostor to vnímat jinak, než to je. Fakta jsou jasně daná. Rusko ve spolupráci s USA, Velkou Británií, Francií a spojenci porazilo nacistické Německo, a ukončilo tak nejstrašnější válku v dějinách lidstva. Pokud někdo – kdokoliv – se pokloní a uctí památku padlých, je to správný čin.