Požadujeme stav klimatické nouze
neděle, 10. března 2019

22_53417230_2150242988389057_5887186937634095104_n.jpg

Nadějný mladý inteligentní budoucí parazit – ano ten megamyslitel na obrázku požaduje, přeje si, nařizuje, přikazuje…, chce určit chod světa, jak se jemu a jeho kamarádům líbí. Na tuto bohulibou činnost bude požadovat peníze – zadarmo ani kuře nehrabe, tak plaťte. Je to přece na osvětové projekty v rámci širokého spektra témat, jako je např. rozvoj lidských zdrojů, udržitelné podnikání a využívání zdrojů, volnočasové aktivity, tvorba nových vzdělávacích programů a poskytování poradensko-informačních služeb. V tomto konkrétním případě to je o ekologické záchraně planety.

Mimochodem všimněte si mobilu před protestujícím mladým mužem. Výroba právě tohoto mobilu zanechala na planetě Zemi uhlíkovou stopu násobně větší, než by zanechala celá parta zelených extrémistů, i kdyby se cpali denně po celý život pouze masem. Ano jeden jediný mobil je škodlivější. Zajímavé je, že zřejmě v tomto případě mobil nevadí. Výzkumníci zjistili, že smartphony s většími obrazovkami mají citelně větší uhlíkovou stopu než jejich menší předchůdci. Nezávislá studie nedávno ukázala, že při výrobě iPhonu 6s vzniká o 57 procent více oxidu uhličitého než při výrobě staršího modelu iPhone 4s.

Všimněte si, kolik mladých lidí se zabývá žvaněním o tom, co je pro lidstvo dobré, vysvětlováním co vše by vykonali – kdyby měli volné ruce. Zabývají se filozofováním nebo fízlováním, šmírováním a udáváním, politickým školení na internetu a na různých nesmyslných sezeních. Ti všichni mají své učebny, stejně smýšlející kamarády a kolegy, své učitele a nadřízené, své místnosti, své stoly, své počítače. Následně své teplé místečko v neziskovém sektoru. Raketový nábor dalších pseudozaměstnanců šílený, a na to je navázáno obrovské množství finančních prostředků praných přes Český stát. Zaplať daňový poplatníku! Zaplať nám naše vize.

Být škodlivý je společensky nepřijatelné, nastupuje nový fenomén – uhlíková stopa.

Možná si ani neuvědomují, jak zaujatost pro věc ovlivňuje jejich chování, jaký má obrovský dopad na každodenní život, bohužel ne pouze jejich, ale všech okolo nich. Věří, že způsob života, jaký chtějí určit lidem na planetě je ten správný. Jde o to, že budeme jíst rostlinnou stravu, vyhýbat se letecké dopravě, nepoužívat auta na spalovací motory a mít menší rodiny.

Vzpomenete si, co se mělo stát před dvaceti lety? Čím tehdy strašili ekoteroristé? Sahara měla dnes být na polovině Afriky, Nil měl v důsledku toho zaniknout. Ano, se suchem se budeme potýkat v následujícím obdobím. Z polí vytvořit pomocí řepky a vhodných zákonů tiskárnu na peníze má své důsledky. Ubývá nejen povrchová voda, ale klesá i podzemní voda. Přitom ale podle historických záznamů nejsou tyhle výkyvy ve srážkách u nás nic zas tak neobvyklého. Jen se opakují po desítkách až stovkách let, takže lidé zapomínají. Velké sucho bylo třeba v půlce 19. století.

Pokud totiž někde není voda, musí být jinde, kam by se ztratila? Děti ve 3. třídě základní školy se učí, že v přírodě probíhá koloběh vody. Ale jen neskutečný blbec si může myslet, že navrátí vodu tím, že zakáže v EU používat plastová brčka. Nebo tím, že zakáže vjezd dieselových motorů do Evropských měst. Co ten bordel, ten neskutečný bordel, který teče v řekách plných plastů do oceánů v rozvojových zemích? Nikdo ekoteroristů se o tento problém nezajímá. Kdyby začal někdo z nich řešit problém plastů, nebo nadměrnou porodnost v rozvojovém světě a kázat o tom, jak ti největší znečišťovatelé musí přestat se zamořováním planety – umlátili by to.

Není pochyb o tom, že díky dotacím na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, existuje mnoho solárních a větrných farem, které vyrábí elektrickou energii. Jde o tu úžasnou čistou elektrickou energii, kdy pouze na výrobu solárních panelů a po ukončení jejich životnosti i na jejich likvidaci, je využito oné »fujky fujky« energie vyrobené z fosilních paliv.

Kromě skla, které tvoří 63 % hmotnosti každého panelu, se při výrobě užívají hliník a některé vzácné či těžké (polo)kovy jako křemík, stříbro, měď nebo olovo. Solární elektrárny vyvolávají vysoké emise skleníkových plynů. Ne ve fázi provozu. Emise vznikají při jejich výrobě. Většina produkce solárních panelů dnes je z Číny, kde 80 procent elektřiny pochází z uhelných elektráren. Uhlíková stopa panelu z Číny je dvakrát větší, než panelu z Evropy.

Nalezne se jeden jediný megamyslitel z těch, kteří požadují vyhlášení stavu klimatické nouze odvahu říci osobně Číňanům, že musí s tímto znečisťováním okamžitě přestat? Ne, to ani omylem. Pouze nám si dovolí tvrdit, že zachráníme planetu tím, že nebudeme mít děti! Ekologistické hnutí je většinou o snížení lidské populace na "zvládnutelnou úroveň". To je samozřejmě populace lidí, jako jste vy a já. Uvědomují si toto tvorové, že porodnost v západním civilizovaném světě klesá již více než 60 let?! Ví vůbec někdo z nich, že nárůst populace na planetě Zemi je momentálně každých 12 let o jednu miliardu lidí více?! Mají představu, že v tomto nárůstu populace není ani jeden člověk ze západní civilizace? Pokud porodnost západní civilizace klesá, nemůže tam být logicky ani „noha“ ze západu. Ne tvrdí nám, že vliv lidstva na životní prostředí na západě je mnohem vyšší, protože prý na západě spotřebováváme více. Proto tito pomatenci nechtějí děti a podporují imigraci z rozvojových zemí, protože nelegální migranti mají práva.

Sakra, kdy já budu mít konečně právo bacit sukovicí po hlavě každého, kdo mě ohrozí svým blbým nesmyslným požadavkem na upřednostnění potřeb drbanů z Bůh ví odkud?