Přepisování a popírání historie?! 120 let po vítězství nad Búry, musí byt odstraněna socha Skotského vojáka.
neděle, 15. prosince 2019

33_image2-768x1024.jpeg

Důvod - kvůli historickým vazbám na „rasově předpojatou“ koloniální politiku. Svaz studentů vydal vyjádření kde je přesně psáno: "Většina studentů má pocit, že ačkoli socha Phineasa představovala britský kolonialismus, jeho historické vazby na dnešek toto studentské unii nepředstavují.“

Výkonní členové studentské unie hlasovali jednomyslně, aby se sochy ve středu zbavili.

Důstojník Black Watch jménem Phineas Maclino, byl faktickým účastníkem bojů a byl u vítězství nad Búry v Ladysmith během druhé búrské války.

Důvodem k válce byla touha po kontrole území, kde se nacházela bohatá naleziště surovin - zlatonosná a diamantová ložiska nedaleko Johannesburgu v jižní Africe. Touha po rozšíření pastvin pro chov dobytka a v neposlední řadě také snaha podrobit odbojné státy anglické koruně.

Druhá búrská válka probíhala mezi lety 1899 a 1902. V Jižní Africe měla v jednu chvíli koruna až 500 000 britských vojáků, zatímco Búrci mohli shromáždit pouze 88 000 ozbrojených mužů. Zabito bylo 22 000 britských vojáků, z nichž pouze 35% zemřelo v bitvě a zbývajících 65% na nemoci. Během konfliktu bylo celkem zmařeno téměř 100 000 životů.

Jižní Afrika spadla tehdy Velké Británii do klína.

Mimochodem, »koncentrační tábor«, není výmysl Němců během II. světové války, ale Britů, během 2.búrské války. Stany v koncentračním táboře Bloemfontein - Jižní Afrika

Tábory původně zřídila britská armáda jako „uprchlické tábory“, aby poskytly útočiště civilním rodinám, které byly nuceny opustit své domovy z jakéhokoli důvodu souvisejícího s válkou.

Když byly búrské farmy zničeny Brity, včetně systematického ničení plodin a porážky hospodářských zvířat, vypalování usedlostí a farem, mnoho desítek tisíc žen a dětí bylo násilně přemístěno do koncentračních táborů.

Búrské dítě, navštívila Emily Hobhouse v britském koncentračním táboře - Jižní AfrikaPotravinové příděly byly skromnější, a navíc a existovala politika, kdy rodiny mužů, které stále bojovaly, dostávaly obvykle menší příděly než ostatní. Nedostatečné přístřeší, špatná strava, špatná hygiena a přeplnění vedly k podvýživě a nakažlivým chorobám, jako jsou spalničky, tyfus a úplavice.