Panika v Labour party ve Velké Británii.
čtvrtek, 28. listopadu 2019

32_21557644-7732953-image-a-21_1574898926460.jpg

12.prosince 2019 se konají ve Velké Británii Parlamentní volby. Jeremy Corbyn leader Labour party představil před zhruba týdnem na sjezdu v Birminghamu program, kde požaduje a slibuje znárodňování telekomunikací, Královské Britské pošty, vlaků, výstavbu sociálních bytů a domů pro potřebné a také větší utrácení – zrušení školného na univerzitách plus snížení pracovních dnů v týdnu na čtyři. Lidé by přitom měli - podle něho - hlasovat i pro setrvání v EU.

Dostavují se reakce od Britského obyvatelstva a v průzkumech veřejného mínění před volbami ztrácí socialisté - Strana práce doslova katastroficky. A naopak ti darebáci konzervativci, jdou nahoru přímo raketově, aniž by pohnuli prstem.

Boris Johnson je na cestě k obrovské parlamentní většině o 68 křesel. Konzervativci by mohli obsadit 359 křesel z 650, oproti 317 získaných ve volbách v roce 2017.

Pro zajímavost - Corbynovy postupy už ve Velké Británii jednou byly - v šedesátých letech. Velká Británie byla v moci odborů - výsledně na pokraji katastrofy. Výsledek tohoto procesu byl, že libra přestala být zcela bez omezení směnitelná a turisté si museli pro cestování do ciziny vyřizovat něco jako "devizový příslib". Vše musela následně napravovat Margaret Thatcherová. Nutně to bolelo, ale „Maggie“ předala zemi už mnohem lepším stavu.
Klasická metoda. Znárodnit, když se to vyždímá a zhuntuje, tak zprivatizovat, když se to vzpamatuje, tak zase znárodnit...

Ti, kteří měli na starosti ve Straně práce vytvořit populární program pro voliče přiznali, že podcenili ochotu voličů »Leave« (opuštění Velké Británie Evropské unie) přejít ke konzervativcům, kvůli zmatenému postoji pana Corbyna, který se zavázal vyjednat novou dohodu s EU, ale poté zůstal „neutrální“ v druhém referendu, a nastal skutečným problém. Nejasné stanovisko odradilo voliče.

Pokud se vezme do úvahy možnost omylů v modelu, kterým byl vypočten počet křesel pro jednotlivé strany v Britském parlamentu. Mohly by se posunout v počtu křesel konzervativci až na 385 křesel, uvedl YouGov institut, a dodal, že je ještě více než dost času na to, aby si lidé změnili názor před 12. prosincem 2019 - prvními vánočními volbami ve Velké Británii po téměř století.

Komentáře čtenářů:

»Doufejme, že tyto nekonečné průzkumy mají pravdu. S každým dalším dnem je více zřejmé, že Labour Party bude pro naši zemi naprostou katastrofou. Potřebujeme nějaký smysl pro příštích několik let a Brexit je třeba udělat co nejdříve.«

»Každý, kdo volí Labor party, zjevně nemá důvěru sám v sebe, protože by mohl řídit svůj život.«

»Nejsem velký podporovatelem průzkumů veřejného mínění, ale doufám, že tyto jsou v pořádku.«

»Bože, doufám, že je to přesné. Konzervativní voliči však nemohou sedět na vavřínech. Musí jít hlasovat. Jdi Borisi jdi!«

»BREXIT PARTY s pouhými 3%? --- Nesmysl. Jsem přesvědčen, že získají alespoň 50 křesel a to ze stran Labor party a Liberální demokracie, což se rovná asi 8%, a ještě nižšímu procentu pro socialisty.«