Za neúspěch odměny v řádech milionů.
čtvrtek, 24. října 2019

31_money-raining-from-the-sky.jpeg

Ještě před několika málo lety bylo špatné hospodaření důvodem, proč společnost zkrachovala. Pokud neexistovala žádná strategie, žádný reálný podnikatelský plán, nestávalo se, že společnost byla předlužena tak, aby neexistovala možnost jak takové dluhy splatit.

Původně se odměňovalo pouze za úspěch, za rozšíření a růst společnosti, za dobré výnosy a zisk. Dnes jsou odměňováni neúspěšní generální ředitele a manažeři na základě předem sjednaných smluv, bez ohledu na jejich přínos nebo prospěch pro společnost. To je špatně. Zvlášť bonusový systém konečných odměn je naprosto zvrhlý.

Chamtivost a nestoudnost překonala veškeré hranice, hulvátství a arogance jsou na prvním místě. Důstojnost, morálka, pokora a úcta k druhým jsou opovrhovány.

Za předvedenou nemravnost a zkaženost jsou aktéři v tisku a mediích oslavováni. Jsou velebeni a dávaní za příklad „ostrých loktů“ a nové vlny.

Neexistují skutečné sankce za protiprávní jednání. Samolibost a sebevědomí těchto podvodníků je neskutečná. Místo, aby byli stíháni, obyčejně ani nepoví „sorry“. Ostatně slovo „promiň“ nemá v těchto dnech žádný skutečný význam - slovem se jen hází kolem, pokud ho někdo omylem použije.

Nemravnost a zkaženost se stala měřítkem morálních hodnot. Lidé se dozví cosi o tom, že pružnost právních norem neumožňuje pohnat tyto darebáky k zodpovědnosti. Není řádná vymahatelnost práva, případy jsou protahovány do ztracena, případně promlčeny.

A jaký je další program? Po pár partiích golfu odejít jinam a začít drancovat další podnik. Maximálně se člověk dozví od nějakého politika, který potřebuje body od občanů před volbami, že by se měli tito zločinci zamyslet nad platy, které vydělali. Ne, nevydělali je! Rabovali a zlikvidovali fungující společnosti nebo firmy pro svůj vlastní zisk. Komerční loupež v celé své kráse.